Day by Day Organizer Free

Day by Day Organizer Free 2.11.10 APK for Android

Free Productivity Apps by Appiens


Day by Day Organizer Free is a kind of Productivity Apps for Android Phones and Tablets, manufactured by Appiens. Appbalo provides Day by Day Organizer Free 2.11.10 APK free download.

Day by Day Organizer Free Description / Specifications

Day by Day je plánovací aplikace navržená k tomu, pln? se implementovat s Google kalendá?em a Google úkoly v jedné android aplikaci. S pomocí této aplikace m?žete plánovat vaše budoucí úkoly na jakémkoliv Android za?ízení a tento plán bude k dispozici pro všechny telefony a tablety p?ipojené k Internetu.

Day by Day má mnoho funkcí, které nabízí. Jsou to:

? prezentace událostí a úkol? v jednom seznamu
? synchronizace s Google kalendá?em a Google úkoly
? za?len?ní vašich kontakt?, narozenin do spole?ného seznamu
? snadno ovladatelná agenda a m?sí?ní p?ehled
? interaktivní widget na ploše za?ízení
? konfigurovatelné widget rozložení
? zámek obrazovky widget v Android 4.2 Jelly Bean
? p?ipomenutí narozenin
? hlasový výstup
? aplikace je kompatibilní s Android 2.3.x “Gingerbread”, 3.x “Honeycomb”, 4.0 “Ice Cream Sandwich”, 4.1–4.3 “Jelly Bean”, 4.4 “KitKat”

V demoverzi jsou dostupné následující funkce (po skon?ení demo verze, jen v plné verzi):

? zobrazit text v m?síci, text v týdnu, text ve dnech
? zobrazit text v m?síci ve widgetu, text v týdnu ve widgetu – podpora Android 4.1+
? schopnost použít jiné profily ve widgetech a v aplikaci
? díl?í úkoly, seznamy v událostí a úkoly
? bohatá sada možností pro opakující se úkoly
? prioritní úkoly
? uživatelé mohou sdílet textové informace z jiné aplikace s Day by Day, nap?íklad p?i vytvá?ení úkol? nebo událostí (jen plná verze)

Budete schopni vytvá?et události s pevn? daným za?átkem a koncem, stejn? jako události, které budou po ur?itou dobu odloženy, v každém p?ípad? budete vyzváni k nastavení p?ipomenutí, které vám pom?že sledovat vaše plánování.

Tento organizátor je tak jednoduchý, že žádné další vysv?tlení není pot?eba, sta?í stáhnout a užívat si!

Použijte naše Chrome (Chromium) rozší?ení pro rychlé p?idání úkol? a událostí p?ímo z vašeho desktopu!
Pro více podrobností navštivte webový obchod Chrome http://goo.gl/BHyY0u

Seznam podporovaných jazyk?:
Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese/Brazilian, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukranian.

The DayByDay tým vám p?eje více zajímavých událostí a úkol? pomocí Day by Day!

Zde m?žete pomoci s p?ekladem aplikace do vašeho jazyka: http://crowdin.net/project/day-by-day/
You can vote for new features or suggest your own one here: http://appiens.uservoice.com/forums/200586-general/filters/top

Day by Day tým

Screenshots


Day by Day Organizer Free Day by Day Organizer Free Day by Day Organizer Free

Download Day by Day Organizer Free for Android

Day by Day Organizer Free

Day by Day Organizer Free

Category: Productivity
Version: 2.11.10
Requires: Android 2.1 and up.
>>> Proceed to Day by Day Organizer Free APK Download Page <<<
Support: Android Phones & Tablet


Note: If any APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it any way.


Rate this post
Related Apps