GPP Remote Viewer

GPP Remote Viewer 2.0.5 APK for Android

Free Communication Apps by GPP Soft(c)


GPP Remote Viewer is a kind of Communication Apps for Android Phones and Tablets, manufactured by GPP Soft(c). Appbalo provides GPP Remote Viewer 2.0.5 APK free download.

GPP Remote Viewer Description / Specifications

Jste daleko od stolu, nebo po?íta?i doma? Ty nutn? pot?ebují p?ístup k souboru z n?j? Jedná se o program pro vás! Program je ur?en pro vzdálený p?ístup k po?íta?i. A? jste kdekoli, vaše soubory jsou vždy s vámi. Tento program automaticky najde váš po?íta?, a zvolte nejlepší zp?sob, jak se k n?mu p?ipojit. M?žete kopírovat, mazat, stahovat a nahrávat soubory a nainstalovat Android aplikací z vašeho po?íta?e jedním kliknutím. M?žete sledovat na obrazovce vašeho PC, posílat zprávy a další … To z ní d?lá ideální aplikace pro rodi?e sledování jejich d?tské používání po?íta?e, zam?stnavatelé ov??ující ?innost zam?stnanc? a podnikatel?. Program je v neustálém vývoji. S každou novou verzí p?ichází nové služby a nové funkce. Program je snadno nastavit a nainstalovat.

1. Živý náhled
2. LIVE CONTROL
3. Webcam Live View
4. Vzdálený správce soubor?
5. Dálkové ovládání procesu
6. Odesílat zprávy
7. Napájení manažer
8. Media Control
9. A další …

Screenshots


GPP Remote Viewer GPP Remote Viewer GPP Remote Viewer

Download GPP Remote Viewer for Android

GPP Remote Viewer

GPP Remote Viewer

Category: Communication
Version: 2.0.5
Requires: Android 2.1 and up.
>>> Proceed to GPP Remote Viewer APK Download Page <<<
Support: Android Phones & Tablet


Note: If any APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it any way.


Rate this post
Related Apps